Gå videre til innhold
Konklusjon i varslingssak

Pressemelding -

Konklusjon i varslingssak

Advokatfirma Kleven & Kristensen DA har på vegne av Norges Skiskytterforbund (NSSF) behandlet et varsel om tildeling av støtte gitt av Oppland Skiskytterkrets (OSSK) til et team i skiskytterkretsen.

Deres konklusjoner og anbefalinger er som følger:

  • OSSK har fordelt støtten korrekt i henhold til vilkårene som fremgår av tildelingsbrevet fra NSSF. 

  • De omvarslede var ikke inhabile etter NIFs lov § 2-8 da støtten ble tildelt. 

  • OSSK og det aktuelle teamet har benyttet støtten til det formål støtten skulle benyttes til.
  • NSSF burde ha gitt klarere føringer for særkretsenes fordeling av midlene
  • NSSF burde hatt bedre prosedyrer hva gjelder godkjenning av team-avtaler.

President i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten, sier følgende om konklusjonen:

– Vi mener at saken har blitt grundig gjennomgått i løpet av prosessen og at nødvendige fakta har kommet på bordet. Nå går vi i gang med å se på hvordan vi kan forenkle arbeidet og prosessene rundt team-avtaler. I tillegg skal vi kikke på rutinene for tildeling av midler til våre underliggende organisasjonsledd, sier Arne Horten.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

President i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten, telefon: 901 05 593

Pressekontakt

Morten Djupvik

Morten Djupvik

Pressekontakt Generalsekretær 91683540
Halvor Lea

Halvor Lea

Pressekontakt Pressekontakt 419 00 021

Skiskyting - den mest attraktive idretten!

Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. NSSF har ca. 7000 medlemmer fordelt på 165 klubber og 15 skiskytterkretser.

Norges Skiskytterforbunds visjon er "Skiskyting - den mest attraktive idretten!". Visjonen er basert på NSSFs verdier: begeistrende, samlende og nytenkende.

Skiskyting er en meget populær idrett, som siden 2002 har vært i toppen av statistikk over Norges mest populære idretter. Vi har flotte profiler for skiskyting, engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå.

Norges Skiskytterforbund
Sognsveien 75A1
0840 Oslo