Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

Norges Skiskytterforbund

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • moprrtvaenvk@shkkirjskglytdcinedg.adnoff
 • 91683540

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Media
 • emxuilapielt.nckorejdsnvkawqr@hcskpfiszekymxtitlngxk.nzaobq
 • 90055379

 • President
 • 90105593

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vewmgakur.mlroewlfthsredudtk@szdkioisklsytgginuvg.jxnofi
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Hakzlvrzoror.lrpeaxq@owslyuomprhiacptothppuhenys.ncboyj
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • stxzigwg.fldlagcteoobokv@saqkixyskluytxxinvug.hanodk
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • peygr.wharheneba.bcfotdnnaytn@qhsktrisdjkytbtibgngnk.neroxs
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thypertgeslbe.jkenndgebwbrlratgdenqt@sznkiizskfmytajinwfg.tpnozf
 • 979 69 281