Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

Norges Skiskytterforbund

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • mooortycenap@sdzkijhsknuytojinmmg.pknoqj
 • 91683540

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Media
 • emquiluyiere.ntlortkdslqkaxfr@bhskgpisaokyaqtirnngij.nogoqy
 • 90055379

 • President
 • 90105593

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vetogasjr.bfroqylfvssryxudei@svdkihwsksdyttoinmdg.rznozc
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Haqqlvrtorfy.lgheahc@ohblyqmmpshiapmtoagppbsendc.neuobi
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • stqhignh.fnmladotendboxy@sxxkisrskslytkninksg.aonoes
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • pevsr.fmarutnetd.bowotpinaksn@xpskzqissrkyuatijunghc.npbosa
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thwyerewessue.tbenhpgelxbrzratfmenrp@sgzkiewskaxytrqinklg.lrnofx
 • 979 69 281