Gå videre til innhold
Oppdatering om arrangementer periode 2

Nyhet -

Oppdatering om arrangementer periode 2

Arrangementer i januar 2021 (periode 2)

Nasjonale retningslinjer for gjennomføring av idrettsarrangement er uendret, noe som betyr at alle arrangementer i januar 2021 gjennomføres etter samme restriksjoner som har vært gjeldende nå før jul.

– Uendrede retningslinjer gjør dessverre at mange aktive skiskyttere vil få et redusert konkurransetilbud på nasjonalt nivå også i januar. Det er få eller ingen arrangementer som forblir uberørt av tiltakene, og smittevernarbeidet vil stå sentralt i alle ledd hele sesongen. Arrangører må ha tett dialog med lokale helsemyndigheter. Når det gjelder begrensning på deltagelse basert på geografi, må man bruke sunn fornuft.Vi ønsker å oppfordre til mest mulig lokal aktivitet, samtidig som idretten fortsetter å bidra i den nasjonale dugnaden og følger nasjonale og lokale råd angående arrangement og innenlandsreiser, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik.

Lokale arrangementer

Norske myndigheter anbefaler å unngå alle unødvendige reiser, også innenlands. Konkurranser må derfor i hovedsak gjennomføres på lokalt nivå. NSSF har bevilget penger til kretsene for å stimulere til flere lokale arrangementer denne sesongen.

NSSF anbefaler at man kun deltar i konkurranser innenfor en reiseavstand fra eget bosted hvor man ikke trenger å overnatte for å konkurrere en rennhelg. Arrangør må ha tett dialog med lokale helsemyndigheter. Det er ikke anbefalt å konkurrere i området rundt egen hytte, der hvor hytta er i annen kommune enn bostedskommune.

Publikum er ikke tillatt på noen skiskytterarrangementer, det er derfor kun utøvere og helt nødvendig støtteapparat som kan reise til skiskytterarrangementer denne sesongen!

Alle arrangementer må gjennomføres i henhold til vårkoronaveileder: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/arrangement/

Lerøy Cup

Lerøy Cup gjennomføres med de samme deltager-begrensingene som i perioden før jul. Det betyr at det kun gjennomføres konkurranse i en seniorklasse med det samme toppidrettskravet som var oppgitt i november og at det er de samme utøverne som får konkurrere. Øvrige utøvere må konkurrere på lokale renn.

Dersom nasjonale retningslinjer skulle endre seg før gjennomføring av Lerøy Cup 4 på Brumunddal, vil NSSF og arrangør forsøke å tilpasse arrangementet til å også inkludere eventuelt flere deltagere om det blir tillatt. Hvis/når nasjonale retningslinjer endrer seg vil NSSF forsøke å sette inn ekstra konkurranser for de gruppene som så langt ikke har fått lov til å konkurrere på nasjonalt nivå.

Utøvere som var påmeldt ett av rennene på Geilo blir automatisk påmeldt begge rennene. Utøvere som er kvalifiserte, men ikke automatisk påmeldt bes sende e-post til nssf@skiskyting.no

Innskyting gjennomføres kretsvis da ordningen med tildeling av innskytingsskiver til team var et prøveprosjekt på de to rennene.

Siden ikke alle får anledning til å delta vil ikke rennene i januar heller inkluderes i en sammenlagtliste for norgescup.

Øvrige retningslinjer blir som kommunisert i november: https://skiskyting.no/nyheter/oppdatering-arrangementer-for-jul/

Periodisering og videre informasjon

Som tidligere kommunisert har vi delt opp sesongen i fire perioder der vi legger opp til felles beslutninger for periodene*. Dette er gjort for å skape mer forutsigbarhet for utøvere, lagledere, trenere og arrangører.

Periode 1

13. november 2020 – 31. desember 2020
Kunngjøres 13. november 2020
Lerøy Cup 1 Geilo og Lerøy Cup 2 Geilo

Periode 2

1. januar 2021 – 1. februar 2021
Kunngjøres 15. desember 2020
Lerøy Cup 3 Lygna og Lerøy Cup 4 Brumunddal

Periode 3

1. februar 2021 – 1. mars 2021
Kunngjøres 18. januar 2021
Lerøy Cup 5 Os i Østerdalen

Periode 4

1. mars 2021 – 30. april 2021
Kunngjøres 15. februar 2021
Hovedlandsrennet, NM for Junior og Ungdom, NM Senior og Lerøy Cup Finaler

*Avgjørelser kan bli tatt før også om det er forutsetninger som tilsier det. Det vil da bli informert fortløpende. Dette betyr ingen garanti for gjennomføringen av arrangementet da retningslinjer kan endre seg på få dagers varsel. 

Emner

Kontakter

Morten Djupvik

Morten Djupvik

Pressekontakt Generalsekretær 91683540
Emilie Nordskar

Emilie Nordskar

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Media 90055379

Verdens ledende skiskytter-nasjon

Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. NSSF har ca. 7000 medlemmer fordelt på 160 klubber og 15 skiskytterkretser.

Norges Skiskytterforbunds visjon er å være verdens ledende skiskytternasjon. Langtidsplanen for 2022-2026 er derfor organisert på en ny måte. Våre verdier som skal være synlig i alt vi gjør er: Begeistrende, Idrettsglede, Samlende og Ekte.

Skiskyting er en meget populær idrett, som siden 2002 har vært i toppen av statistikk over Norges mest populære idretter. Vi har flotte profiler for skiskyting, engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå.

Norges Skiskytterforbund

Sognsveien 75A1
0840 Oslo
Norway