Følg Norges Skiskytterforbund

Nyttig informasjon fra forbundet før påske

Nyhet   •   apr 03, 2020 13:27 CEST

Foto: NTB Scanpix / Berit Roald

Vi opplever at alle i skiskytter-familien har utvist stor forståelse for den alvorlige situasjonen vi har vært, og er oppe i, og oppfordrer naturligvis alle til å fortsette å ta de nødvendige forholdsregler for å hindre ytterligere smitte i befolkningen.

Som en generell oppfordring ønsker vi at alle setter seg godt inn i hvilke krav og retningslinjer din kommune iverksetter, og følg med på Folkehelseinsituttet sine hjemmesider. Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å ønske alle sammen riktig god påske!

Norges Skiskytterforbunds "koronavett-regler"

Norges Skiskytterforbund har utarbeidet et eget sett med "koronavett-regler" som baserer seg på anbefalingene fra Helsedirektoratet og NIF. Du finner dem her. Vi har lagt ut en mal for tørrtreningsblinker. De finner du her

Opprettholder landslagsstrukturen tross økonomisk usikkerhet i forbundet

Til tross for økonomisk usikkerhet i Norges Skiskytterforbund, har styret valgt å opprettholde dagens landslagsstruktur med sju landslag. Covid-19 har rammet idretten hardt, og stans av all aktivitet får store konsekvenser. Grunnet lavere aktivitet er flere av forbundets ansatte helt eller delvis permittert.

Administrasjonen har fått i oppgave å identifisere kostnadsbesparende tiltak, slik at vi står bedre rustet til å møte utfordringene som kommer som et resultat av koronaviruset. Men landslagsstrukturen vil ikke bli berørt. Les mer i denne artikkelen.

Så enkelt kan digitale årsmøter gjennomføres

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni. Slik avholder idrettslaget et digitalt årsmøte. Gå til veileder her.

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på. Les mer her.

Samordnet rapportering for 2020 er åpnet

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin). Start rapportering.

NSSF vårmøte/Ting 2020 og Kretsting 2020

Styret i NSSF har vedtatt at NSSF Ting 2020 utsettes inntil videre, og skal informere organisasjonen på et senere tidspunkt rundt valg av ny dato. Styret oppfordrer samtidig kretsstyrene til å gjøre en vurdering av om samme vedtak bør gjøres for sitt organisasjonsledd.

NIFs lovutvalg har i en uttalelse 12. mars bekreftet at organisasjonsleddet som følge av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus kan avholde et årsmøte/ting også etter den fristen som fremgår av egen lov. Det er styret som må fatte beslutning om å utsette årsmøtet/tinget. Det treffes som et ordinært styrevedtak. Styret kan vurdere om det i beslutningen skal settes en ny dato for nytt årsmøte/tinget, eller om det skal utsettes inntil videre og heller bestemme en dato på et senere tidspunkt. Styret må informere egne medlemmer dersom årsmøtet/tinget utsettes, og bør benytte de vanlige informasjonskanalene. Styret i kretsen setter dato / utsetter dato for kretsting innenfor 15. juni 2020. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.