Gå videre til innhold
Nyhetsbrev fra Norges Skiskytterforbund 17. november

Nyhet -

Nyhetsbrev fra Norges Skiskytterforbund 17. november

Den nye fluorfrie hverdagen

La det ikke være noen tvil: norsk skiskyting ønsker fluorfrie, rettferdige konkurranser både her hjemme og i utlandet.

Meningsytring generalsekretær Morten Djupvik/Norges Skiskytterforbund

Beslutningen om fluorforbud i både nasjonale og internasjonale renn har vært kjent over en lengre periode. Vi har dermed hatt god tid til forberedelser, all den tid dette forbudet også har vært forsøkt innført i tidligere sesonger. Men – før vi står i den faktiske fluorfrie hverdagen, kan vi ikke forstå alle konsekvensene dette forbudet medfører. Vi har likevel vært forberedt på utfordringer.

I en VG-sak for tre år siden, konkluderte vår sportslige ledelse med at fluorforbudet vil gi «de største nasjonene den største fordelen, og glidforskjellene vil bare bli enda større. I det norske, store systemet er flere tiår med testing, strukturer og sliper lagret og satt i system. Fluoren har på mange måter utjevnet noe av forskjellene som var». Denne spådommen ble i stor grad bekreftet på årets sesongstart på Sjusjøen, og reaksjoner fra flere ledere i vårt miljø bekrefter dette inntrykket.

Det er viktig for oss å formidle, at akkurat nå famler vi alle «litt i blinde». To konkurranser gir oss ikke nok kunnskap til å konkludere med hverken det ene eller det andre. Hadde vi på forhånd visst at landslagsløperne skulle ha en så stor fordel på sesongstarten, kunne vi gjort grep for å forsøke å utjevne forskjellene. Vi kunne latt være å ha med landslagets smøreteam til sesongstarten for å smøre ski. Jo mer vi lærer, jo tydeligere blir det hvilke tiltak vi kan iverksette for å sikre «fair play». Samtidig er det viktig å understreke at landslagsløpere naturligvis vil ha fordeler – slik har det alltid vært.

Å ivareta miljøet og industrien har vært viktig for oss i denne perioden, og derfor har vi også vært åpne om vår prosess og forberedelser. Vi skal selvsagt fortsette å dele læringspunkter og erfaring og finne best mulig vei videre – sammen. Vi som ledere er viktige rollemodeller og forbilder – og måten vi kommuniserer fremover blir viktig for å sikre både motivasjon og trygghet hos utøverne våre.

Nå står vi overfor en sesong der vi skal lære den nye fluorfrie hverdagen å kjenne. Vi ønsker oss gode innspill og konkrete forslag til hvordan vi best møter den i fellesskap25% rabatt på utvalgte varer fra Polar

Alle idrettsutøvere har en drøm. Polar Vantage V3 er realiseringen av den drømmen.
Den er designet til å pushe deg på alle områder: sport, ytelse og livet.

Les mer om klokka her.

Som medlem får du nå 25% på utvalgte varer fra Polar. Enten til deg selv, til et familiemedlem eller som julegave.

Trenerkurs

Trener 1

Trener 1-kurset er første trinn i NSSFs trenerstige og er rettet mot trenere, foresatte, utøvere, tidligere utøvere og andre som har ønske om å bidra inn i skiskyttermiljøet.

Kurset er delt opp i flere deler. Praksisdelen krever fysisk oppmøte, og vi arrangerer kurset rundt om i landet etter behov. Hvis noen i klubben eller kretsen din ønsker å gjennomføre praksisdagen, ta kontakt med Kristina Dale-Skjevdal på kristina.skjevdal@skiskyting.no.

Teoridelen av kurset gjennomføres digitalt på teams over to kvelder. Neste kurs holdes allerede nå på mandag 20. og 27.november. Link til påmelding og oversikt over andre kurs finner du her Terminliste kurs, møter og webinarer – Norges Skiskytterforbund (skiskyting.no)

Mer informasjon om Trener 1

Trener 2

Trener 2 er neste steg på trenerstigen til NSSF. Dette kurset er for de som er eller ønsker å bli trener for aldersgruppen 13-16 år. Kurset går over tre helger hvor temaene er skyting, fysisk trening og generelle emner som er felles for alle idretter.

Mer informasjon om Trener 2

Neste helg man kan melde seg på er den generelle helga. Den vil være i 12.-14.januar og holdes digitalt på teams. Link til påmelding og mer info finner du her: Terminliste kurs, møter og webinarer – Norges Skiskytterforbund (skiskyting.no)


Husk å ta trenerattesten

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

Les mer og ta trenerattesten her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Webinar om utviklingshjulet

Tirsdag 21. november kl 20.30 arrangerer vi et webinar om utviklingshjulet, et nytt verktøy utviklet av Olympiatoppen for trenere og utøvere. Mikko Kokslien fra Olympiatoppen Innlandet vil presentere verktøyet og gi oss tips og råd om hvordan det kan brukes.

Bruk lenken under til å delta på webinaret:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ2ZjQ4OTMtYWEyOS00MDdkLTk3OGItNjE3YmIzZWQ3MzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%228ea82104-d2e1-4e01-9852-bbb0f58d5947%22%7d

Spillemidler til utstyr

Alle klubber og kretser kan søke om midler via utstyrsordningen.

Annen hvert år kan særforbund gjøre endringer på lista over utstyr og vi har frist til 15. desember med å komme med innspill til Norges Idrettsforbund.

Se lista over utstyr slik den er i dag:

Merk at vi kan ikke legge til flere punkter, slik at hvis du ønsker å endre noe på lista, send en e-post til vegar@skiskyting.no innen 15. desember og skriv inn hvilket utstyr du vil ta ut av lista og erstatte det med.

Ny liste vil gjelde for 2024 og 2025.

Kontakter

Vegar Rolfsrud

Vegar Rolfsrud

Bredde- og rekrutteringssjef 97693662

Verdens ledende skiskytter-nasjon

Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. NSSF har ca. 7000 medlemmer fordelt på 160 klubber og 15 skiskytterkretser.

Norges Skiskytterforbunds visjon er å være verdens ledende skiskytternasjon. Langtidsplanen for 2022-2026 er derfor organisert på en ny måte. Våre verdier som skal være synlig i alt vi gjør er: Begeistrende, Idrettsglede, Samlende og Ekte.

Skiskyting er en meget populær idrett, som siden 2002 har vært i toppen av statistikk over Norges mest populære idretter. Vi har flotte profiler for skiskyting, engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå.

Norges Skiskytterforbund
Sognsveien 75A1
0840 Oslo
Norway