Gå videre til innhold

Nyhet -

Julehilsen fra presidentenOs i Ø, julen 2022

Kjære skiskyttervenner

Sesongen er godt i gang, både nasjonalt og internasjonalt, med mange flotte utøvere og gode resultater for sporten vi er så glad i. Årets sesong har startet som planlagt etter gjenåpningen av samfunnet. Vi merker godt at det er et visst frafall i flere kull, etter to sesonger med covid-19. For å støtte opp under klubb- og trenerutvikling, og sikre god rekruttering ute i klubbene, har vi ansatt to nye medarbeidere. Denne forsterkede satsningen skal merkes ute i klubbene, så her det bare å gjøre seg klare til å ta dem imot.

Sportslig har sesongen startet veldig bra, helt fra sesongstarten på Sjusjøen, via ASKO Cup til IBU og World Cup. Vi har stor bredde i toppen i norsk skiskyting, og nåløyet for å komme ut å konkurrere internasjonalt er trangt. Når vi sender nye utøvere ut, plasserer de seg godt i toppen på resultatlistene, og det blir en desto større utfordring å ta ut løpere neste gang. Vi skal være stolte over den bredden vi har i norsk skiskyting som de fleste andre land misunner oss.

Dugnadsånden og frivilligheten står sterkt i skiskytterfamilien, denne må vi ta godt vare på. Dette er bærebjelken vår, og enormt viktig for videreutvikling av sporten. Folkelighet skal prege skiskytterfamilien, og derfor er det viktig at vi har god dialog i alle ledd, og at det er korte avstander i hele organisasjonen. Vi har derfor intensivert dialogen med klubb og krets, der teams-møter er et effektivt verktøy for å nå ut til flest mulig.

Vår administrasjon står på, og gjør en utmerket jobb. Administrasjonen er limet i norsk skiskyting, og er sentral i å utvikle skiskyting videre. Vil med dette takke administrasjonen for en utmerket innsats, og ser frem til nye spennende aktiviteter og tiltak i året som kommer!

Internasjonalt jobbes det godt i IBU. Styret er godt i gang med sin fornyelsesprosess, og det jobbes med nye reformer i alle ledd. Ny langtidsplan - Target 26, skal bringe skiskyting videre, og Norge deltar med ressurser på flere områder for lykkes med planen. Dette lover godt for sportens omdømme, og derigjennom bedrer det mulighetene for nye samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. IBU har også sikret at skiskyting fortsatt går på breddekanaler, gjennom sin avtale med EBU i 4+4 år. Dette betyr at skiskyting fortsatt blir tilgjengelig for oss på NRK og TV2, som deler på rettighetene i Norge.

Fokus på rekruttering og utvikling av nye metoder for å sikre oss nye skiskyttere, blir en viktig del av den nye langtidsplanen. Den ble vedtatt på skiskyttertinget i juni, og er tuftet på mye tverrfaglig innsats. Vil anbefale alle å gå inn på hjemmesiden til forbundet, og sette seg inn i de forskjellige områdene i planen. Klubbutvikling og rekruttering er to viktige innsatsområder!

Jeg vil også minne alle om at sikkerhetsarbeid er viktig å ha fokus på. Vi henstiller til lagledere og trenere at det settes nytt fokus på dette, sikkerhet er og blir det viktigste området vi fokuserer på.

Hele organisasjonen arbeider godt for å skaffe oss nye samarbeidspartnere, og vi ser at dette arbeidet gir frukter. Vi har lykkes godt med dette, og vi har nå avtaler med mange nye partnere. Vi er helt avhengig av at hele skiskytterfamilien bidrar til å fremheve alle våre partnere. Så gjerne @ og # alle våre samarbeidspartnere på sosiale medier, i alle sammenhenger! Vi skal leve opp til visjonen – VERDENS LEDENDE SKISKYTTERNASJON.

Etter en hektisk periode med planlegging og oppstart av sesongen, blir det godt med en velfortjent julefeiring for hele skiskytterfamilien.

Nyt julen, lad batteriene, og så møtes vi til nye dyster i januar!

Jeg vil med dette takke dere alle for et veldig godt samarbeid og flott innsats i 2022 og ønsker dere alle lykke til i 2023.

Med disse ord ønsker jeg deg alle skiskyttervenner en riktig

GOD JUL og GODT NYTT SKISKYTTER-ÅR!

Med vennlig hilsen

Arne Horten,

President

Pressekontakt

Morten Djupvik

Morten Djupvik

Pressekontakt Generalsekretær 91683540
Emilie Nordskar

Emilie Nordskar

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Media 90055379

Skiskyting - vi skal være verdens beste skiskytternasjon på alle områder!

Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. NSSF har ca. 7000 medlemmer fordelt på 160 klubber og 15 skiskytterkretser.

Norges Skiskytterforbunds visjon er å være verdens ledende skiskytternasjon på alle områder. Langtidsplanen for 2022-2026 er derfor organisert på en ny måte. Våre verdier som skal være synlig i alt vi gjør er: Begeistrende, Idrettsglede, Samlende og Ekte.

Skiskyting er en meget populær idrett, som siden 2002 har vært i toppen av statistikk over Norges mest populære idretter. Vi har flotte profiler for skiskyting, engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå.

Norges Skiskytterforbund
Sognsveien 75A1
0840 Oslo
Norway