Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

norges skiskytterforbund

  • Generalsekretær
  • rakel.rauntun@skiskyting.no
  • 958 64 686

  • Idrettssjef
  • pecer.aroene.bjvotfoswwyhanan@skiskywsuyvabhtitdbcdtng.no
  • 900 42 212

  • Markedskoordinator
  • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
  • therese.engebraten@skiskyting.no
  • 979 69 281