Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

Norges Skiskytterforbund

 • Generalsekretær

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Media
 • emhjilafieyt.nbxorfcdskbkaldr@dkskipiscokyyetiutngfx.nkmoli
 • 90055379

 • President
 • 90105593

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vemsgapfr.dgrostlfkhsrqludvn@szxkivtsklbytoxinrmg.yrnosb
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Hakglvrborto.lqyeawr@ocylyifmppniadrtoespptrenmj.ngioly
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • stefigfk.fdflazotesjbobb@saykinxskshytjbinxwg.jonolx
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • peqnr.oxarjzneie.beootsfnarwn@dxskjbiskkkyhxtimsngyu.npaobw
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thqwerizesyne.lmenaigewzbrkjatbhentl@suukimyskgeytmbinqtg.hlnolu
 • 979 69 281