Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

Norges Skiskytterforbund

 • Generalsekretær

 • President
 • 90105593

 • joywnakcs.jcaayilbwzerfyg@mwskgfisivkycstinwngcc.nwyovr

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vezegagmr.wurofblflrsrkludtc@sikkirtskyjytirinvlg.fbnokb
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Haywlvtmorqp.lwxeaee@oialyxpmpnriagftozvppguennq.nuwosl
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • stzjigzl.fqelaawteyybowa@shhkierskdbytgpinnmg.zznoci
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • peukr.qzarcynewd.bkqotyqnanln@koskxvisjakyxytictnggk.nozowv
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thkxersneswke.tqenscgenkbrkgatpqensh@sqrkiuwskkuytdsinrfg.nrnotk
 • 979 69 281