Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

Norges Skiskytterforbund

 • Generalsekretær

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Media
 • emgqilyqierh.nyportzdsbwkaawr@cpskbdispckypmtirungcz.nobowi
 • 90055379

 • President
 • 90105593

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vezqgafxr.ezroojlfzrsrvzudby@shpkigbskzcytdainwig.fznosu
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Haeelvceorjv.llieaxz@okolyukmpapiakntomypphoenkd.nquodp
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • stofigqd.fwbladhtevtbohm@stckivmskjxytizinssg.fsnofj
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • pejmr.tkarwhnebh.bycotbfnakun@zvskpaiskckyyktioxnggx.ntsoix
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thsuerjlesvde.bmenmmgefubrclatraenlv@skqkiznskttytxwinxcg.vinozs
 • 979 69 281