Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

norges skiskytterforbund

 • Prosjektleder Spenning i sikte
 • 99000528

 • Pressekontakt
 • Hagvlglvtworqgoh.lxjea@obwywlydwzsdtmpjliatoppen.nloo
 • 419 00 021

 • Idrettssjef
 • mousqyrtrcenidep.djuhxisgtahpvrubkdpgoewviicbayvik@sqzkiskyting.rfno
 • 916 83 540

 • Pressekontakt
 • Markeds- og kommunikasjonssjef
 • magne.vikoren@skiskyting.no
 • 928 27 108

 • Generalsekretær
 • rakel.rauntun@skiskyting.no
 • 958 64 686

 • Utviklingssjef Landslag
 • per.arne.botnan@skiskyting.no
 • 900 42 212

 • Pressekontakt
 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thevertzesgqwlnae.enaqgedyrwbratfxxben@skijqskfyrdytmotuxqcding.no
 • 979 69 281