Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

Norges Skiskytterforbund

 • Generalsekretær

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Media
 • emjqilxiiepq.nrlorzpdsrckawsr@oxskoviskqkydwtizxnglq.necofq
 • 90055379

 • President
 • 90105593

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vexfgaxnr.ssrorwlfeosrjbudid@svskiqtskwsytduinhxg.idnozh
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Havclvyzoryi.ldmeayq@ovflyqtmpjqiaqntogsppelenaa.nbyozr
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • sthwigkk.fpjlabhtetjbotg@stqkiqwskufytxtinxdg.hynojc
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • peakr.egarzeneju.bolotllnalun@hmskhcisubkytstiavngav.ngaons
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thaqervleszbe.bkenjggezsbrduatgfengb@slgkicfskuhytnwinlyg.dhnoml
 • 979 69 281