Følg Norges Skiskytterforbund

Kontaktpersoner

 • Generalsekretær

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Media
 • emccilwuiehi.nyrorvxdsprkayqr@jfsktsisavkywptichngel.ngooxg
 • 90055379

 • President
 • 90105593

 • Visepresident Sport
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vexygaetr.btrobalfppsrkzudew@svzkipwskzeytzeindig.ylnodj
 • 97693662

 • Pressekontakt
 • Hawolveforfb.lqyeayg@oznlydumponiajmtoglppafenjb.npeozo
 • 419 00 021

 • Økonomisjef
 • stmzigsu.fjrlaxbtergboiq@seikipgskukytqbinyxg.lrnoaj
 • 95966218

 • Landslagssjef
 • pekkr.ctarxsnecx.blsotwcnajbn@zqsksxisgrkyustieongbx.nexoia
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thbmergiessie.coenfmgesqbrioatxnenui@suskihxskhiytieineug.ghnocb
 • 979 69 281