Følg Norges Skiskytterforbund

Kontaktpersoner

 • President
 • 901 09 049

 • Anlegg- og arrangementskonsulent
 • vegggaosr.rcrofjlfshsrxuudwy@sstkizpsksaytdqinssg.vnnoyk
 • 97693662

 • Markedskoordinator
 • stkvefqtanlziaey.rxwosjlenjslueendiomazenzwoi@gdskecishtkyvttilyngrf.neloxc
 • 99307850

 • Pressekontakt
 • Hafulvyuorbt.lsbeand@otglyugmpamiasotoimpppyeniz.nsnoju
 • 419 00 021

 • Konstituert generalsekretær
 • stpzigyu.fxvlayqtebnbokg@szykiabsktmytgeinysg.ctnoby
 • 95966218

 • Idrettssjef
 • pebxr.rdarstneej.buootkknaron@iwsktyisxmkymqtivpngmf.ndxoga
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • thgjerxfesuge.ahenrigeltbruuatoyenti@sbukipyskhkytkkinkug.ennodq
 • 979 69 281