Følg Norges Skiskytterforbund

Kontaktpersoner

 • Markedskoordinator
 • nvstzgefaqania.rosdeucwunaorzrbwtrlthkenluctndiaapmamfkrnzfii@kbskistirraunzhosjhemsgskytiipczngqghust.nzjo
 • 99307850

 • Prosjektleder Spenning i sikte
 • 99000528

 • Pressekontakt
 • Halvor.lea@olympiatoppen.no
 • 419 00 021

 • Generalsekretær
 • yftorakel.mdsmvwzsraunvktujkn@skvpiscbkyting.no
 • 958 64 686

 • Idrettssjef
 • fbpebvr.ztxkardiclne.bppfvotnadln@erskqblgoniskyvaputingsr.nvso
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • therese.engebraten@skiskyting.no
 • 979 69 281